Koordinace předprojektové přípravy
Projekt -
architektonicko - projektantská část
Dotvoření komplexního designu
realizace
Osobní průzkumy pozemku a lokality. 
Nefinanční poradenství při koupi a výběru místa stavby.
příprava profesantské součinosti. 
Zajistitím dodání vstupních podkladů a zkontroluji jejich úplnost. 
(zaměření, konkrétní geo.fyz. průzkumy, radon, voda....)   
© Memorpha 2016