Koordinace předprojektové přípravy
Projekt -
architektonicko - projektantská část
Dotvoření komplexního designu
realizace
Studie

 Architektonická studie - včetně 3d modelu, vizualizace s možností vytvoření fyzického modelu. 
 Koncepce domu dle požadavků klienta, jasné materiálové řešení a prostorová orientace.
 Vyhovující oslunění a kontextuální propojenost. - logické dispoziční a provozní vazby.  

 Výstupem budou všechny základní pohledy, půdorysy a řezy  + architektonická vizualizace 
 Tabulka použitých materiálů a plošné výpisy ploch místností. + Profesionální rozpočet studie.  

Inženýring
 
Obstarání vyjádření dotčených orgánů stavby a správců sítí  D.O.S 
 Hasiči, elektro, voda, plyn, kanalizace, památkáři. - 
Jednání s příslušným stavebním úřadem.  

UR
Projektová dokumentace pro územní souhlas, nebo pro souhlas k umístění stavby, Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.  

DSP - DSO
Projektová dokumentace pro stavební povolení (nebo stavební ohlášku ) 
Stavařská část , - Statika, systémy Tzb, zprávy, včetně vyjádření D.O.S. 
Zde spolupracuji se stavařem. 

PD – prováděcí dokumentace. Ne – pouze subdodávkou vysvětlím proč - nabízím pouze vyšperkovanou DSP

Vše dle platné legislativy Stavebního Zákonu 499/2006 Sb. 
© Memorpha 2016