Architektura jako dobrá proporce. 

Zodpovědná místu, lidem, přírodě, 
 a konstrukčně - materiálovému řešení.   


Jsme součástí věcí, které nás obklopují.
C.V.