Koordinace předprojektové přípravy
Projekt -
architektonicko - projektantská část
Dotvoření designu v detailech a
realizace