Prostor pro doladění celkového návrhu domu. 

ATD Autorský dozor na stavbě. 

vytváření výkresů vnitřního vybavení a interiérové architektury. 
(pro truhláře, obkladače, zámečníky, kameníky aj.)

knihovny, stoly, schody, bary, postele, koupelny, kuchyně

koncepce a design osvětlení... materialy a barvy.   

Návrhy zahradních úprav a návrhy malé architektury. 
- garáže, sklady náčiní, altány, ploty aj.  

Pomoc při výběru dodavatelů stavby a vnitřního vybavení 

- vytvoření a správa časoprostorového plánu stavby
 v součinnosti s dodavateli.  
© Memorpha 2016

Dotvoření designu v detailech a
realizace
Koordinace předprojektové přípravy
Projekt -
architektonicko - projektantská část